0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Maciej Sinicki
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۱:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۵
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۲۵
Artur Daniel
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۱۵
Seroka Szymon
۲
۲
Mateusz Rutkowski
inprogress
۰۷:۴۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۰:۰۵
Artur Daniel
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۰۵
Maciej Sinicki
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۱:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Krystian Gaik
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۶:۱۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۷:۲۰
Staszczyk Konrad
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Krystian Gaik
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۳:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۱۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۳۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۲۵
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۴۵
Seroka Szymon
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۳۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۵
Michal Minda
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۴۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۵:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Wloczko
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
  Czech Republic Pro League
Lukas Krok
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۱
Milan Zika
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Klimenta
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Kanok
۰
۳
Daniel Kubos
Finished
۰۱:۰۰
Michal Jezek
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Nevrtal
۳
۱
Ladislav Vosyka
Finished
۰۰:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Tomas Nevrtal
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۰۱:۳۰
Daniel Kubos
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۰:۰۰
Michal Jezek
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Lukas Krok
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۲
Tomas Fisar
Finished
۰۷:۰۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۲
Milan Zika
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۶:۳۰
Vaclav Pech
۳
۰
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Jaroslav Bresky
Finished
۰۱:۲۷
Vaclav Pech
۳
۰
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۱:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۱:۵۹
Ladislav Vosyka
۰
۳
Tomas Nevrtal
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
-
-
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۱
Milan Kolar
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۲:۲۸
Tomas Fisar
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۲:۳۰
Ladislav Zatecka
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۵۸
Tomas Fisar
-
-
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۵۸
Mihail Trinta
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۲۹
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۴۸
Milan Kolar
-
-
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۵۸
Tomas Fisar
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۰۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۱۸
Petr Picek
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۴:۲۹
Jan Jablonovsky
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۴۷
Mihail Trinta
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۵۹
Milan Kolar
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۲۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۵:۲۹
Plachy Jiri
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۵۲
Ondrej Pastorek
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۵:۵۸
Miroslav Adamec
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
-
-
Miroslav Adamec
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
  Russia Liga Pro
Pavel Semenov
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Slesarev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Eremin
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Zirin
۳
۰
Vladimir Slesarev
Finished
۰۰:۱۵
Andrey Artemov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Zirin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Slesarev
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۴:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Petr Vanek
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۱۰
Martin Plihal
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۴۰
Fabian Sikora
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۰۰:۴۵
Dominik Lafek
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۰۰:۵۰
Michal Spalek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vanek
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۱۰
Darek Kleczko
۱
۳
Ruchomski Lukasz
Finished
۰۱:۱۵
Jaroslav Brynych
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۲۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۵۵
Dominik Lafek
۳
۲
Martin Plihal
Finished
۰۲:۰۰
Petr Vanek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۱۵
Michal Nemec
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۰۲:۳۰
Michal Spalek
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۳۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۰۲:۴۰
Marek Kulisek
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۰۲:۴۵
David Jicha
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۰۳:۰۵
Karol Guzy
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۳:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Lu Hsu Chang
۳
۲
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Gola
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۳۰
Marek Pyzik
۰
۳
Albert Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید