0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Sergey Nikulin
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Pandur
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Soldatov
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۱:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۲:۴۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Valery Kutin
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Nikulin
۰
۱
Konstantin Bystrushkin
inprogress
۰۳:۴۵
  Czech Republic Pro League
Jakub Boruvka
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sobisek
۳
۱
Ladislav Zatecka
Finished
۰۱:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Adam Brazda
Finished
۰۰:۳۰
Jan Herold
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۰۰
Zdenek Bilek
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۰۰
Jan Jiricek
۳
۰
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Borek Moravec
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۳۰
Dan Volhejn
۳
۱
Petr Zivny
Finished
۰۰:۳۰
Marek Zaskodny
۱
۳
Jan Herold
Finished
۰۱:۰۰
Michal Zahradka
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Jan Jiricek
۳
۰
Karel Filip
Finished
۰۱:۰۰
Jan Sucharda
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۰۰
Adam Brazda
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Dominik Kuzma
Finished
۰۳:۳۰
Ladislav Zatecka
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
-
-
Ondrej Kucirek
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Ladislav Zatecka
-
-
Jan Sucharda
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
  Europe TT Elite Series
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Michalski
Finished
۰۰:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Jakub Michalski
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Rudomina Kamil
-
-
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۰
Balcerzak Marcin
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۰۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۱۰
Balcerzak Marcin
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۲۴
Dawid Kotwica
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۲۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۵۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۳۰
Seroka Szymon
۳
۰
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۰:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۳۵
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۱:۰۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۵
Jakub Michalski
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۲:۴۰
Jakub Michalski
۰
۰
Jaroslaw Rolak
inprogress
۰۳:۵۵
  World TT-CUP
Fabian Sikora
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۰۰
Urban Roman
۳
۱
Tomas Rein
Finished
۰۰:۱۰
Plachy Jiri
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۲
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۲۵
Cermak Jiri
۳
۱
Petr Vrastil
Finished
۰۰:۴۰
Jaromir Zlamal
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Petr Vrastil
۳
۱
Urban Roman
Finished
۰۱:۱۵
Plachy Jiri
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۰۱:۲۰
Michal Spalek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Rein
۳
۱
Cermak Jiri
Finished
۰۱:۴۵
Tomas Vorisek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۲:۱۰
Albert Misztal
۳
۰
Morawski Piotr
Finished
۰۲:۳۰
Zoladek Dariusz
۳
۱
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۰۰
Marek Pyzik
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید